top of page

【基本面系列】比亞迪1211強過吉利175 有原因嗎? 大摩唱好完即見頂? (文末附上短線圖表分析)

繼續基本面系列 - 比亞迪(1211) 和 吉利(175), 比亞迪有一年基本面唔掂, 被唱捧爆升兩個月, 即見頂, 下文睇睇當時發生什麼事。

要讀取更多嗎?

訂閱 investwulin.com 持續閱讀此專屬文章。

629 次查看12 則留言

Bình luận

Không thể tải bình luận
Có vẻ như đã có sự cố kỹ thuật. Hãy thử kết nối lại hoặc làm mới trang.
bottom of page