top of page

【基本+技術面】Netflix業績亮點 兩個因素主宰股價+從2008年見底走勢找部署位置

Netflix公布業績翌日升左13%

第1部分

同大家睇睇亮點

同埋 2個影響後續股價既 重要因素


第2部分

睇睇2008年股災後既Netflix走勢

尋找現時部署機會

要讀取更多嗎?

訂閱 www.investwulin.com 持續閱讀此專屬文章。

立即訂閱
319 次查看0 則留言
bottom of page