top of page

【恒指】定啲黎戰友們 恒指到左呢個位 (附預判走勢加倉位置)

明白過去幾日 恒指升左2400點 14-15%

大家可能會有點亢奮


但部署不是世界盃比賽

亢奮沒有幫助


睇睇恒指依家到左咩位


對恒指睇法

主調我與虎哥琴日篇文睇法一樣

【港股提防短期調整,中長線繼續睇好】

要讀取更多嗎?

訂閱 investwulin.com 持續閱讀此專屬文章。

立即訂閱
502 次查看5 則留言
bottom of page