top of page

【核能投資機會?】原料供不應求 兩年升近3倍 (長文多圖分析)

最近日本核電廠排核廢水出海

香港禁日本海產

戰狼爺爺又炮轟

鬧得熱烘烘


無獨有偶

一直有間中留意住既 核能概念股

(嚴格講係核資源股)

最近走勢相當唔錯


所謂核資源

要讀取更多嗎?

訂閱 investwulin.com 持續閱讀此專屬文章。

立即訂閱
239 次查看2 則留言
bottom of page