top of page

【港】重溫一個簡單指標 睇恒指幾時見底

恒指繼續弱勢

最好就係大家都覺得無希望

咁樣先有機會見底


但覺得無希望呢啲 比較主觀

科學一啲

睇睇指標

要讀取更多嗎?

訂閱 investwulin.com 持續閱讀此專屬文章。

298 次查看0 則留言
bottom of page