top of page

[Stage Analysis教學實戰] 3690似進入投降階段? 呢隻香港本地薑 都靚過佢

上星期跌市時同大家找到車股板塊,資金無大舉流走,現在可見到其威力,大市未穩已展強勢。不過呢一兩個星期,好多人都關注ATM撈定唔撈。作為尊重股價和成交走勢的交易人,真係暫時未有興趣。以下用Stan Weinstein的stage analysis同大家分析3690處於什麼階段。另外仲有一隻久未有人提及的本地薑,點解走勢比3690還要吸引。

要讀取更多嗎?

訂閱 investwulin.com 持續閱讀此專屬文章。

933 次查看0 則留言

Commenti

Impossibile caricare i commenti
Si è verificato un problema tecnico. Prova a riconnetterti o ad aggiornare la pagina.
bottom of page