top of page

恒指今天走勢重要? 騰訊照預判走 美團策略跟進 阿里季績簡評

上星期三同大家睇過700

不見值博率

跌穿楔形之後 被壓住

加上業績無驚喜

都係繼續預要係 楔形下方搞一輪先

關鍵睇返150+200MA 有無支持


5月10日

要讀取更多嗎?

訂閱 investwulin.com 持續閱讀此專屬文章。

318 次查看0 則留言
bottom of page