top of page

(短片)【技術+基本面】得10倍PE的強勁增長股? + 分享PE現金流點樣睇 (1579 2269 3759作例)

製作左一段短片

除左講主角股票 都順道分享

PE點樣睇 現金流點樣睇

會提到 2269藥明 3759康龍化成 1579頤海

希望大家喜歡呢段分享

要讀取更多嗎?

訂閱 www.investwulin.com 持續閱讀此專屬文章。

立即訂閱
360 次查看4 則留言
bottom of page