top of page
  • 作家相片雲狄

【標指】美股、crypto及日股4-5月有絕佳上車位?


0:00 美股、crypto及日股4-5月或有上車位

1:06 1995年劇本(冇上車位)重演機率較細

2:21 標指去年哈佬畏至今複製近年常見升浪時間

3:33 美股大盤及幣市目標低點時間概論

4:33 標指目標低點價格

229 次查看4 則留言

最新文章

查看全部

4 Comments


tinchyt80
Apr 06

石油3月頭建左倉,想問4月會唔會有加倉位?謝謝

Like
雲狄
雲狄
Apr 06
Replying to

油股已飛左一大段,暫見唔到有明顯確定性高加倉靚位,若貨底夠多不反對加少少

Like

ZHENGRUI LIU
ZHENGRUI LIU
Apr 03

想問BTC睇幾多錢可以建倉?

Like
雲狄
雲狄
Apr 03
Replying to

可參考3月8日獨家片,睇法冇變

我睇高位回2-3成,其中一個大位係56.5樓

Like
bottom of page