top of page

【走勢研究】參考已破位港股雙底走勢 辨識部署機會 捕捉升浪

呢篇文主要想同大家睇下一隻近期例子


睇睇

突破雙底前後既走勢係點樣

希望可以幫助我地

捕捉 未破位 或 剛破位 既雙底股


要讀取更多嗎?

訂閱 www.investwulin.com 持續閱讀此專屬文章。

立即訂閱
347 次查看4 則留言
bottom of page